องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ประกาศเรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2563

เปิดอ่าน 51 views

ขอให้เจ้าของที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ในเขตตำบลออนเหนือ ตรวจสอบรายการที่ดินของท่าน ได้ที่นี่ หรือติดต่อ 053-859689

ประกาศ ภ.ด.ส.3 – ส.ป.ก

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง