องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น

เปิดอ่าน 34 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ เรื่อง #รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น #ประเภทบริหาร 1.หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่มีความประสงค์โอน(ย้าย) สามารถยื่นความประสงค์และจัดส่งเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ เลขที่ 163 หมู่ 6 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด โทร 053-859689 ในวันเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรับโอนสายงานบริหาร-หน.สป