megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

งานสำนักปลัด

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการอันเนื่องพระราชดำริฯ

11 สิงหาคม 2566      63 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ได้จัดทำโครงการอันเนื่องพระราชดำริฯ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำเภอแม่ออน นายชลิต ทิพย์คำเป็นประธานเปิดโครงการ นายสมพงษ์ เตปินยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านแม่รวม หมู่ที่ 1 ตำบลออเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตรในเรื่อง “การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ”

แชร์ให้เพื่อน: