megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 พฤษภาคม 2564      24 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำแถลง - รายละเอียดคำแถลง 127 KB. 10
2 คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายรับ 118 KB. 15
3 คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 73 KB. 12
4 บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 117 KB. 10
5 บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 149 KB. 10
6 บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 444 KB. 10
7 รายงานประมาณการรายรับ 111 KB. 10
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 68 KB. 10
9 รายงานประมาณการรายจ่าย 316 KB. 10
10 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 1.44 MB. 15
11 ข้อบัญญัติงบประมาณณารายจ่าย 80 KB. 13

แชร์ให้เพื่อน: