megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกันยายนนี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8826286

จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8826286

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 พฤษภาคม 2564      69 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำแถลง - รายละเอียดคำแถลง 127 KB. 19
2 คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายรับ 118 KB. 26
3 คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 73 KB. 26
4 บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 117 KB. 20
5 บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 149 KB. 20
6 บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 444 KB. 20
7 รายงานประมาณการรายรับ 111 KB. 21
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 68 KB. 23
9 รายงานประมาณการรายจ่าย 316 KB. 27
10 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 1.44 MB. 31
11 ข้อบัญญัติงบประมาณณารายจ่าย 80 KB. 29

แชร์ให้เพื่อน: