megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แบบรายงานการดำเนินการตามนโยบายครั่งที่ 2

8 พฤษภาคม 2564      14 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานการดำเนินการตามนโยบายครั่งที่ 2 93 KB. 10

แชร์ให้เพื่อน: