megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกันยายนนี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

รายงานการเงินประจำเดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

29 เมษายน 2564      56 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงิน เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 1.25 MB. 11
2 รายงานการเงิน เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 1.24 MB. 15
3 รายงานการเงิน เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564 8.62 MB. 15
4 รายงานการเงิน เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 9.17 MB. 25
5 รายงานการเงิน เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 8.48 MB. 26
6 รายงานการเงิน เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 8.10 MB. 33
7 รายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 8.41 MB. 28
8 รายงานการเงิน เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 29.50 MB. 24
9 รายงานการเงิน เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 20.65 MB. 25
10 รายงานการเงิน เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 14.53 MB. 25
11 รายงานการเงิน เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 3.62 MB. 27

แชร์ให้เพื่อน: