megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกันยายนนี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ

7 พฤษภาคม 2564      200 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 3.92 MB. 1
2 ประกาศบัญชีรายการภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 420 KB. 1
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 482 KB. 26
4 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต พ.ศ. 2563 1.18 MB. 24
5 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 1.27 MB. 24
6 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นปี 2564 2.98 MB. 28
7 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 1.39 MB. 28
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 295 KB. 26

แชร์ให้เพื่อน: