megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

7 พฤษภาคม 2564      12 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 7.64 MB. 12

แชร์ให้เพื่อน: