megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

คำสั่ง

24 พฤษภาคม 2564      158 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผอ.คลัง012-2565 443 KB. 32
2 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนนวก.จัดเก็บรายได้030-2565 382 KB. 27
3 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผอ.ช่าง013-2565 407 KB. 29
4 คำสั่งมอบหมายหน้าที่-อบต.-010-2565 11.11 MB. 27
5 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด014-2565 522 KB. 29
6 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด-011-2565 508 KB. 28
7 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยสอบภายใน015-2565 2.19 MB. 26
8 บันทึกมอบอำนาจคำสั่งปฎิบัติราชการแทน-ตามปรับปรุงโครงสร้างใหม่-ปี-64-66 164 KB. 57
9 คำสั่งอบต.ที่ 119-2563 ผอ.กอง รักษาราชการแทน ปลัด 126 KB. 51
10 คำสั่งอบต. ที่ 122-2563 รักษาราชการแทน กองช่าง 160 KB. 50
11 คำสั่งอบต. ที่ 121-2563 รักษาราชการแทน กองคลัง 153 KB. 51
12 คำสั่งอบต. ที่ 120-2563 รักษาราชการแทน หน.สป 131 KB. 73
13 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล 329 KB. 69

แชร์ให้เพื่อน: