megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกันยายนนี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

งานสวัสดิการ และสังคม

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภคตำบลออนเหนือ

7 มิถุนายน 2564      106 ครั้ง
โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภคตำบลออนเหนือ สนับสนุนโดยหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลออนเหนือ(สปสช.) โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย

แชร์ให้เพื่อน: