megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เลือกหัวข้อเรื่อง

รณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชน

23 กรกฎาคม 2564      6 ครั้ง

แชร์ให้เพื่อน: