megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

map locationติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ


ติดต่อ อบต.ออนเหนือ


งค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ เลขที่ 163 หมู่ 6 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053-859689

อีเมล: onnuar_org@hotmail.comแบบฟอร์มติดต่อ