megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

map locationติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ


ติดต่อ อบต.ออนเหนือ


งค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ เลขที่ 163 หมู่ 6 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053-859689

อีเมล: onnuar_org@hotmail.comแบบฟอร์มติดต่อ