องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป 

Show/Hide Header

ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป, กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

General (ถามคุยทั่วไป)
ถามคุยทั่วไป ของประชาชน
ถามคุยทั่วไป ของประชาชน ร่วมเวทีประชาคม
Moderators:
หัวข้อ:1
กระทู้:1
กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ร่วมเวทีประชาคม โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เมื่อ 22 June 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Moderators:
หัวข้อ:4
กระทู้:5
กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
เมื่อ 26 August 2014
ข่าวประชาสัมพันธ์
Moderators:
หัวข้อ:2
กระทู้:3
กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน บัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตและบัตรเติมน ้ามัน
เมื่อ 26 August 2014

กระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่