megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

megaphoneข่าวกิจกรรม อบต. ออนเหนือ

megaphoneข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

megaphoneข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

megaphoneข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

facebookFacebook อบต.ออนเหนือ

เว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยวออนเหนือ

ice-cream-cartผลิตภัณฑ์ชุมชน

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ