megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

  • 26 มกราคม 2566
  • 19 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 หนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงาน 9
2 หนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงาน 10
3 หนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงาน 9
4 หนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ตาม สตง 2554 882 KB. 10
5 หนังสือการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2.25 MB. 9
6 หนังสือแนวทางปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 4.80 MB. 9
7 หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1.06 MB. 8
8 หนังสือแนวปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท) 1.11 MB. 8
9 คู่มือหลักเกณฑ์เศรษฐกิจชุมชนอบต.ออนเหนือ 229 KB. 10
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 50 KB. 9
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 212 KB. 8
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 50 KB. 8
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 87 KB. 8

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: