megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566

  • 20 มีนาคม 2566
  • 85 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2566

นายสมพงษ์ เตปินยะ นายกอบต.ออนเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ออนเหนือ และพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อมกับมอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองหอย หมู่ 2 ตำบลออนเหนือแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: