megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

  • 22 มีนาคม 2566
  • 86 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ  ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย   จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อให้สุนัขและแมวจะต้องฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 จึงจะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้ โดยมีการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการฯดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ? 11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: