megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย

  • 17 สิงหาคม 2566
  • 42 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย โดยได้รับงบประมาณให้การช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงบ้านทั้งหลัง (เสา/พื้น/ผนัง/หลังคา) จำนวน 40,000.-บาท รายนายสมจันทร์ ถาใจ หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ภายใน 30 วัน นั้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 จึงได้ดำเนินการส่งมอบป้ายบ้านแก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว ซึ่งในการจัดกิจกรรมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้งบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
- แรงงานราษฎรจากในพื้นที่หมู่ที่ 6
- นักเรียนและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
- น้ำดื่มจากม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณฯ
- เครื่องสุขภัณฑ์จากอำเภอแม่ออน
- ประตู หน้าต่าง ปูน จากผู้มีจิตศรัทธา ในพื้นที่ตำบลออนเหนือ
- ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ที่มาช่วยสร้างบ้าน จากผู้มีจิตศรัทธา
- ประตูห้องน้ำ จาก รพ.สต.บ้านหัวฝาย
และผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ทุกฝ่าย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,ศสกร.ตำบลออนเหนือ ,พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน ที่ให้การดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้????????????

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: