megaphoneHighlight แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกันยายนนี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ณ วัดออนหลวย

  • 25 พฤศจิกายน 2563
  • 17 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน  ณ วัดออนหลวย นำโดยนายนิวาต  สุภามูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ พร้อมด้วยนายจตุพร  ที่เขียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ หมู่ที่ 6 เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายสนั่น  บุญมี ได้เสนอให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมในวันนี้ได้เสนอจะก่อสร้างบริเวณใด ซึ่งในที่ประชุมเสนอว่า จะก่อสร้างได้ด้านหน้า และ ด้านหลังของที่สาธารณะป่าช้าบ้านออนหลวย ซึ่งมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบริเวณทางด้านหน้า ทิศเหนือของศาลาเดิม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: