megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง

  • 7 พฤษภาคม 2564
  • 71 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ออนเหนือ ดำเนินการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและระงับโรคระบาดของประชาชนในพื้นที่ตำบลออนเหนือ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (โครงการประเภท 5 กิจกรรมสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ) พร้อมมอบหน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มสี่ยงและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 500 ชิ้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: