megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

  • 22 มีนาคม 2565
  • 90 ครั้ง

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2565

ของ อบต.ออนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 636 KB. 54

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: