megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • 6 พฤษภาคม 2564
  • 29 ครั้ง

กรมบัญชีกลาง โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เดิมกำหนดวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากวันดังกล่าว ครม.อนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2564 เป็นวันหยุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประเพณีบุญบั้งไฟ และเป็นวันพืชมงคล กรมบัญชีกลาง จึงต้องเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: