megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ice-cream-cartผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลออนเหนือ

  • 5 เมษายน 2565
  • 964 ครั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลออนเหนือ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายชื่อปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลออนเหนือ 41 KB. 195

แชร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ให้เพื่อน: