องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

หัวหน้าส่วนราชการ

จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

(ว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

นางแสงทิพย์ ขัดวิชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ ปัญญาคง

ผู้อำนวยการกองช่าง


แชร์ให้เพื่อน: