megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ข้อมูลคณะผู้บริหาร

ข้อมูลคณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8832126

นายกองคำ แสงเรือน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 085-0402041

นายนิคม แสงจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 083-5732042

นางวันเพ็ญ จอมใจป้อ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 089-6337298

จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8826286

นางชาลิสา อ่อนเกตุพล

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 053-859689

นางแสงทิพย์ ขัดวิชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 083-5732042

นายณรงค์ ปัญญาคง

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 091-7740155


แชร์ให้เพื่อน: