megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ออนเหนือ

นายเนียม ปัญญาปัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมพงษ์ เตปินยะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวินัย วงษา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แชร์ให้เพื่อน: