megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

นายวรวิทย์ ปัญญาปัน

ประธานสภา อบต.ออนเหนือ

นายนิคม แสงจันทร์

รองประธานสภา อบต.ออนเหนือ

จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่

เลขานุการสภา อบต.ออนเหนือ

นายเสมอ แสงเรือน

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางร่วมใจ มาเป็ง

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสมบูรณ์ แสงเรือน

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายกองคำ แสงเรือน

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสุธรรม ท้าวคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายกิตติภพ ขันคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางนิภาภรณ์ สุภามูล

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายจตุพร ที่เขียน

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางวันเพ็ญ จอมใจป้อ

ส.อบต. หมู่ที่ 6

ว่าง

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายเอกอาทิตย์ มหาขัติ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายฉัตรชัย สมคเนย์

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางสาววนิดา ปัญญาปัน

ส.อบต. หมู่ที่ 10


แชร์ให้เพื่อน: